Dịch vụ thi công lao lắp vận chuyển

Có kinh nghiệm sở trường nhiều năm sản xuất thi công – xây lắp lao phóng – lắp đặt dẩm, vận chuyển dầm và các thiết bị cho các công trình trọng điểm quốc gia. Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới không ngừng cải tiến nâng cáo chất lượng với độ chính xác cao và độ an toàn cao hơn.

Liên hệ
Chia sẻ