Dịch vụ thi công ép – đóng cọc xử lý nên móng – nhà tiền chế

Với năng lực thiết bị và kinh nghiệm dồi dào, 620 Châu Thới đã tiến hành nhiều công trình đóng – ép cọc các loại, xử lý san lắp nền móng công trình và chế tạo xây dựng các loại nhà tiền chế.

STTTên Thiết BịCông suất/ Tải TrọngSố Lượng
XE CẨU
1Cẩu IHI CCH2000200 tấn1
2Cẩu bánh xích KOBELCO 7150150 tấn1
3Cẩu bánh lốp PH125T125 tấn1
4Cần cẩu bánh xích P&H 110110 tấn1
5Cẩu bánh xích KH500100 tấn1
6Cẩu bánh xích PH100T100 tấn1
7Cẩu bánh xích PH100T100 tấn1
8Cần cẩu bánh lốp LIMA90 tấn1
9Cẩu bánh xích KH 300 – 380 tấn1
10Cẩu bánh xích KH 30080 tấn1
11Cẩu bánh xích KH 30080 tấn1
12Cẩu bánh lốp Lorain70 tấn1
13Cẩu thục bánh lốp KATO NK660A60 tấn1
14Cẩu bánh xích LIEBHERR60 tấn1
15Cẩu bánh xích IHI CCH500 – 350 tấn1
16Cẩu bánh xích IHI CCH50050 tấn1
17Cẩu bánh xích KH18050 tấn1
18Cẩu bánh xích KH18050 tấn1
19Cẩu bánh xích KH18050 tấn1
20Cẩu bánh xích KH-15040 tấn1
21Cẩu bánh xích KH-15040 tấn1
22Cẩu bánh xích KOEHRING 50550 tấn1
23Cần cẩu bánh xích NOBAS25 tấn1
24Cẩu điện Kpaz16 tấn1
25Cần cẩu bánh lốp AMERICAN25 tấn1
BÚA RUNG – BÚA ĐÓNG CỌC –  MÁY XỐI NƯỚC
1Búa đóng cọc K25-012,5 tấn3
2Búa đóng cọc M252,5 tấn1
3Búa đóng cọc K353,5 tấn1
4Búa đóng cọc K454,5 tấn1
5Búa đóng cọc Link belt1
6Búa đóng cọc M181
7Búa rung 45KW45KW3
8Búa rung 120KW120kW2
9Búa rung 90 kW90kW2
10Búa rung 60 kW60kW1
11Máy xối nước SJ135E325 lit/phút1
12Máy xối nước SJ300E-012

 

Liên hệ
Chia sẻ