Gối, khe cao su

gối cao su các loại

khe cao su các loại

Liên hệ
Chia sẻ
Chủng loạiDầm “I” H8
I.280200x150x25mm (không thép)
I.400250x150x25mm (không thép)
I.500300x150x25mm (không thép)
I.650350x150x25mm (không thép)
I.280200x150x25mm (có thép)
I.400250x150x25mm (có thép)
I.500300x150x25mm (có thép)
I.650350x150x25mm (có thép)
 Chủng loạiDầm “I” 50%&65% HL93
I.280300x150x28mm
I.400300x150x39mm
I.500300x150x42mm
I.650300x150x44mm
Chủng loạiDầm T cải tiến HL93
T.12,5m350x150x25mm
T.18,6m350x150x35mm
 Chủng loạiDầm HL93
I.12,5m300x250x40mm
I.18,6m300x250x50mm
I.24,54m560x203x50mm
I.33m600x300x65mm
Chủng loạiT ngược HL93
L20m250x150x50mm
L25m250x150x52mm
L33m250x200x74mm
Khe cao su 260x1000x50mm