Dầm T

Dầm T thiết kế định hình có sẵn :

  • Dầm chữ T ngược
  • Dầm chữ T 18-6
  • Dầm chữ T 12-5

Ngoài ra có thể đúc dầm theo yêu cầu thiết kế phù hợp với từng công trình.

Contact
Share

Dầm T BTCT DƯL

L = 8m – 15m

Dầm T BTCT DƯL 12,5 cải tiến

L = 12.5m

Dầm T BTCT DƯL 18,6 cải tiến

L = 18.6m

Daàm BTCT DƯL “T Ngược” (HL93)

L = 20m – 33m

ban ve