Cọc vuông bê tông cốt thép thường

Khả năng chịu nén và uốn các chiều dài cọc có thể thay đổi linh hoạt Sản phẩm sản xuất công nghiệp và cơ giới cao Giảm chi phí do tiết kiệm bê tông và thép khi làm móng Vận chuyển cọc được thực hiện dễ dàng hơn. Cọc đóng cọc bê tông được hạ xuống sâu tùy theo yêu cầu Công trình. Khả năng chống nứt và chống thấm cao, Khả năng đáp ứng chất lượng và tiến độ. Kiểm soát chất lượng sản phẩm theo quy trinh QLCL IS0 9001:2015

Contact
Share
Cọc BTCT 0.25´0.25´23m11.6mN1+11.8mB2

(4Phi18- đai Phi6–tấm đầu 8ly – M300)

Cọc BTCT 0.3´0.3´35m11.6mN1+11.8mB2 +11.8mB2

(8Phi18- đai Phi6 – tấm đầu 10ly – M300)

Cọc BTCT 0.35´0.35´35m11.6mN1+11.8mB2 +11.8mB2

(8Phi20-đai Phi6–tấm hông 10ly – M300)

Cọc BTCT 0.4´0.4´47m11.6mN1+11.8mB2 +11.8mB2 +11.8mB2

(8Phi22- đai Phi8 – tấm hông 10ly –M300)

Cọc BTCT 0.45´0.45´47m11.6mN1+11.8mB2 +11.8mB2 +11.8mB2

(12Phi22- đai Phi8 – tấm hông 12ly– M300)

Bản vẽ điển hình