Một số chi phí về đảm bảo an toàn lao động trong xây dựng công trình

Đây là nội dung mới được bổ sung tại Thông tư 04/2017/TT-BXD ban hành ngày 30/3, quy định về quản lý an toàn lao động (ATLĐ) trong thi công xây dựng công trình.

An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại nhằm bảo đảm không làm suy giảm sức khỏe, thương tật, tử vong đối với con người, ngăn ngừa sự cố gây mất an toàn lao động trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là hoạt động quản lý của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định của Thông tư này và pháp luật khác có liên quan nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thông tư 04/2017/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 15/5/2017.

Theo quy định của Nghị định 12/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình thì vấn đề quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình có nội dung cụ thể như sau:

Trước khi khởi công xây dựng, nhà thầu thi công xây dựng, phải lập, phê duyệt thiết kế biện pháp thi công theo quy định, trong đó phải thể hiện được các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động, thiết bị thi công, công trình chính, công trình tạm, công trình phụ trợ, công trình lân cận, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

Biện pháp thi công phải được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của công trường. Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí nguy hiểm trên công trường phải có cảnh báo đề phòng tai nạn.

Những người điều khiển máy, thiết bị thi công và những người thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được quy định theo pháp luật về an toàn lao động phải được huấn luyện về an toàn lao động và có thẻ an toàn lao động theo quy định.

Máy, thiết bị thi công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định, đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định thì mới được phép hoạt động trên công trường. Khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn.

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng tuân thủ biện pháp thi công và các giải pháp về an toàn đã được phê duyệt. Người lao động khi tham gia thi công xây dựng trên công trường phải có đủ sức khỏe, được huấn luyện về an toàn và được cấp phát đầy đủ trang bị bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo an toàn trong quá trình thi công theo quy định. Theo đó, Thông tư 04/2017/TT-BXD ngày 30/3 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; tổ chức thực hiện huấn luyện, bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là máy, thiết bị, vật tư); hướng dẫn khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo và giải quyết sự cố sập, đổ máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi công xây dựng công trình.

Tại Điều 9 của Thông tư này quy định về chi phí thực hiện đảm bảo an toàn lao động. Theo đó, chi phí thực hiện để đảm bảo ATLĐ cho người lao động khi tham gia thi công xây dựng công trình, gồm: Lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn; Huấn luyện và thông tin, tuyên truyền về ATLĐ; Trang cấp dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Công tác phòng, chống cháy, nổ; Phòng, chống yếu tố nguy hiểm, có hại và cải thiện điều kiện lao động; Ứng phó sự cố gây mất ATLĐ, xử lý tình trạng khẩn cấp; Kiểm tra công tác ATLĐ của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Trong đó, 6 chi phí đầu được tính trong chi phí hạng mục chung thuộc chi phí khác của dự toán xây dựng công trình và được tính trong giá gói thầu, nhà thầu không được giảm bớt chi phí này khi đấu thầu. Chi phí còn lại xác định theo quy định tại Điều 14 Thông tư 26/2016/TT-BXD.

 

Tuyết Hạnh

Nguồn: http://www.baoxaydung.com.vn - Cập nhật ngày: 29/05/2017

Xem thêm

Đối tác - Khách hàng

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới - Nền tảng cho phát triển
Ấp Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hòa - Thị xã Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thọai: 02703. 752 513 - Fax: 02703. 892 935
Email: info@ccc620.com
Website: www.620chauthoi.com 

Văn Phòng đại diện - Tp Hồ Chí Minh

Tầng lửng - Tòa nhà GIC TOWER, 211 Trần Não , Phường Bình An , Quận 2 , Tp HCM 

ĐT:  028 3636 1348

 

Lượt truy cập: 1.172.385