Dầm Bê Tông Cốt Thép Dự Ứng Lực


Đối tác - Khách hàng

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới - Nền tảng cho phát triển
Ấp Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hòa - Thị xã Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thọai: 0703. 752 513 - Fax: 0703. 892 935
Email: info@ccc620.com
Website: www.620chauthoi.com 

 

 

 

Lượt truy cập: 980.670