Thành tích - chứng nhận

 


Chứng nhận TCVN ISO 9001:2015 cho hoạt động sản xuất

và cung ứng Cấu kiện bê tông đúc sẵn,

Thí nghiệm Vật liệu xây dựng

Chứng nhận JIS A 5373:2010 cho sản phẩm

cọc ván bê tông cốt thép dự ừng lực,

mặt cắt SW 300 đến SW600

   

 

 Chứng nhận TCVN ISO 9001:2008 cho hoạt động

sản xuất, kinh doanh cấu kiện bê tông đúc sẵn,

Thí nghiệm vật liệu xây dựng  

 

Chứng nhận TCVN 9114:2012 sản phẩm

bê tông cốt thép dự ứng lực căng trước 

  

Chứng nhận TCVN 9114:2012 cho sản phẩm

dầm Giao thông nông thôn tiết diện chữ I :

I 280, I 400, I 500, I 650 

 

Chứng nhận ASTM C76M-05b sản phẩm cống 

bê tông cốt thép cấp I, II  

 

           ( Click vào ảnh để zoom )

 


Đối tác - Khách hàng

Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới - Nền tảng cho phát triển
Ấp Mỹ Hưng - Xã Mỹ Hòa - Thị xã Bình Minh - Tỉnh Vĩnh Long.
Điện thọai: 02703. 752 513 - Fax: 02703. 892 935
Email: info@ccc620.com
Website: www.620chauthoi.com 

 

 

 

Lượt truy cập: 1.078.051